24 lipca 2015

Kontakt

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Zakład Badawczo-Rozwojowy

Zespół Inżynierii Medycznej

ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk

E-Mail: zim@cto.gda.pl
Tel.: (58) 511 6256

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk. Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000201647, REGON 000030596, NIP 583-026-99-81. Kapitał zakładowy: 15 500 000,00 zł. Kapitał wpłacony: 15 500 000,00 zł.