12 sierpnia 2015

Bioproteza zastawki aortalnej

Zespół Inżynierii Medycznej przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym opracował konstrukcję bezstentowej protezy zastawki aortalnej


To rozwiązanie daje szansę chorym, którzy obecnie narażeni są na reoperacje wynikające z zawodności stosowanych protez biologicznych.

Bioproteza wykonana jest z bionanocelulozy (BNC) wytwarzanej drogą hodowli bakteryjnej w laboratorium firmy Bowil Biotech. To materiał, który cechuje się m.in. brakiem antygenowości, niezwykłą czystością chemiczną oraz gładką powierzchnią.

Badania in vitro bioprotezy zastawki przeprowadzono w laboratorium Zespołu Inżynierii Medycznej na zaprojektowanym i wykonanym w CTO S.A. stanowisku do testowania zastawek serca.

w 2018 zespół badawczy z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed pod przewodnictwem dr hab. med. Piotra Siondalskiego dokonał eksperymentalnego wszczepienia bioprotezy u trzech owiec. Operacje przeprowadzono w Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. Obecnie podjęto działania nad rozpoczęciem badań klinicznych.