19 June 2020

Contact

Maritime Advanced Research Centre

Medical Engineering

Szczecinska 65

80-392 Gdańsk, POLAND

E-Mail: zim@cto.gda.pl
Tel.: +48 58 511 6256

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk. Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000201647, REGON 000030596, NIP 583-026-99-81. Kapitał zakładowy: 15 500 000,00 zł. Kapitał wpłacony: 15 500 000,00 zł.