24 lipca 2015

Badania

Inżynieria medyczna jest jedną z nowych specjalizacji CTO S.A. o charakterze interdyscyplinarnym


Wymaga ona łączenia wielu szybko rozwijających się dziedzin nauk podstawowych, technicznych i medycznych. Efektem działalności badawczej i projektowej jest zastosowanie urządzeń technicznych w specyficznych warunkach kontaktu z żywym organizmem w celach diagnostycznych, terapeutycznych oraz do wspomagania lub zastępowania narządów.

Główne kierunki prac badawczych dotyczą:

  • metodyki obliczeń numerycznych przepływów lepkich płynów nieniutonowskich (nienewtonowskich),
  • bezkontaktowego łożyskowania i napędu magnetycznego,
  • metod sterowania urządzeniami wspomagania serca,
  • projektowania i budowy precyzyjnych stanowisk do eksperymentalnych badań urządzeń do wspomagania serca,
  • analiz numerycznych oraz eksperymentalnych badań in vitro biologicznych protez zastawki aortalnej,
  • urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o prowadzonych badaniach i projektach znajdą Państwo pod linkami: