24 lipca 2015

Praktyki

Zainteresowanych studentów i absolwentów prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Dział Organizacji i Marketingu
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk
z dopiskiem„Praktyki/Staże”

lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cto.gda.pl w terminie od 10 kwietnia do 10 maja każdego roku.

Centrum Techniki Okrętowej S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Zasady odbywania praktyk i staży:

 • złożenie aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem Działu Organizacji i Marketingu
  CTO S.A. i kierownikiem wybranej komórki organizacyjnej,
 • podpisanie umowy na praktykę lub staż,
 • poinformowanie Pełnomocnika ds. Praktyk,
 • szkolenie z zakresu bhp i systemu jakości na szczeblu Spółki,
 • szkolenie na stanowisku pracy w komórce organizacyjnej,
 • odbycie praktyki/stażu pod nadzorem przydzielonego opiekuna,
 • ocena przebiegu i stopnia realizacji założonego celu
  (oceny dokonuje student / absolwent oraz opiekun),
 • wystawienie zaświadczenia/opinii.

Więcej szczegółowych informacji odnajdą Państwo na stronie Praktyki i staże w CTO.