6 lutego 2020

Mechaniczne wspomaganie serca

Zespół Inżynierii Medycznej opracował urządzenie do wspomagania pracy niewydolnej komory serca


Przystępując do Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” Centrum Techniki Okrętowej S.A. zaproponowało koncepcję konstrukcji wszczepialnej, osiowej pompy przeznaczonej do mechanicznego wspomagania serca (LVAD). Efekty pracy naszego zespołu opublikowano na stronach zbiorowej monografii pt. „ Opracowanie konstrukcji osiowej pompy wspomagania serca”

Konstrukcja pompy zapewnia długotrwałe wspomaganie niewydolnego serca przy znikomym stopniu hemolizy (NIH in vitro = 12,2 *10-3 g/100L).

LVAD with blood
LVAD, heart assist device

W 2019 roku zespół napędowo – łożyskujący wirnika pompy osiowej został objęty ochroną patentową.


LVAD in vitro test

W 2017 roku wykwalifikowany zespół kardiochirurgów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i lekarzy weterynarii przeprowadził zabieg implantacji dwóch typów urządzeń do mechanicznego wspomagania serca trzem świniom. Badania przeprowadzono w Centrum Badawczo – Rozwojowym American Heart of Poland (AHP). Wspomaganie mechaniczne trwało 6 godzin dla każdego zwierzęcia.

Aktualnie Zespół Inżynierii Medycznej prowadzi prace badawcze otwierające ścieżkę do rozpoczęcia badań klinicznych autorskiego systemu do mechanicznego wspomagania serca oraz kontynuuje badania laboratoryjne nad miniaturyzacją.

LVAD mini_pasek