13 sierpnia 2015

Szkolenia

Zespół Inżynierii Medycznej organizuje i prowadzi szkolenia z szeroko pojętych obszarów inżynierii medycznej i inżynierii biomedycznej oraz nauk technicznych powiązanych z nowoczesnymi technologiami.

Oferta skierowana jest zarówno do firm, jednostek naukowych,  jak i do indywidualnych projektantów, którzy planują wzbogacenie wiedzy.

Celem współpracy jest przekazanie doświadczeń związanych z projektowaniem, testowaniem i wdrażaniem autorskich rozwiązań mających zastosowanie w obszarze urządzeń medycznych oraz nowoczesnych technologii.

Plan każdego szkolenia jest przygotowywany indywidualnie pod zamówienie Klienta z uwzględnieniem poziomu wiedzy, zapotrzebowania oraz liczebności uczestników szkolenia.

Każde szkolenie składa się z:

  • Części teoretycznej, stanowiącej wprowadzenie do tematyki szkolenia,
  • Części pokazowej, podczas której prowadzący szkolenie demonstruje wykorzystanie wiedzy przekazanej w części teoretycznej,
  • Części praktycznej, umożliwiającej samodzielną pracę uczestników szkolenia nad rozwiązaniem zadanego problemu, pod nadzorem prowadzącego szkolenie.

Tematyka szkoleń, która każdorazowo jest uzgadniania z Zamawiającym, powinna się zawierać w zakresie działalności ZIM. Celem zobrazowania możliwości szkoleniowych, poniżej zaprezentowane przykładowe tematy szkoleń:

  • Obliczenia numeryczne w projektowaniu systemów wspomagających pracę serca,
  • Badania in vitro modelu pompy do wspomagania serca z wykorzystaniem krwi,
  • Systemy pasywnej i aktywnej lewitacji magnetycznej,
  • Badania protez zastawek aortalnych z wykorzystaniem zautomatyzowanego testera.

Szkolenie może zostać zorganizowane w siedzibie CTO S.A. lub w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (nie dotyczy szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem stanowiskach badawczych).

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Inżynierii Medycznej