12 sierpnia 2015

Stanowiska badawcze

Zespół Inżynierii Medycznej CTO S.A. oferuje kompleksową usługę projektowania i wykonywania stanowiska badawczych, umożliwiających skuteczne przygotowanie i prowadzenie badań zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej.

Oferta skierowana jest do szerokiego grona uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, pionów firm odpowiedzialnych za badania i rozwój oraz planujących wdrożenie nowego produktu wymagającego przetestowania.

Celem świadczenia usługi jest transfer zdobytej wiedzy, doświadczenia i technologii umożliwiających rozwój dziedzin nowoczesnych technologii, a szczególnie tych wchodzących w zakres działalności ZIM.


Przebieg współpracy z Zespołem Inżynierii Medycznej:Stanowisko do badań zastawek

  1. Określenie założeń i wymagań.
  2. Przedstawienie oferty zawierającej szczegóły techniczne, termin wykonania prac i ich wycenę.
  3. Projektowanie poprzedzone wykonaniem niezbędnych obliczeń inżynierskich (w razie potrzeby uzupełnionych wynikami symulacji numerycznych).
  4. Wykonanie elementów składowych stanowiska z wykorzystaniem obrabiarek numerycznych.
  5. Skompletowanie i montaż elementów stanowiska.
  6. Uruchomienie pilotażowe stanowiska.
  7. Wdrożenie stanowiska.
  8. Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania stanowiska.

Nieszablonowe podejście projektowe, innowacyjność i pasja oraz nieustanne doskonalenie pracy i organizacji ZIM, powodują, że jesteśmy idealnym partnerem do rozwiązania Państwa problemów.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Inżynierii Medycznej