12 sierpnia 2015

Bioproteza zastawki aortalnej

Zespół Inżynierii Medycznej przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym opracował konstrukcję bezstentowej protezy zastawki aortalnej. To rozwiązanie daje szansę chorym, którzy obecnie narażeni są na reoperacje wynikające z zawodności stosowanych protez biologicznych.


Bioproteza wykonana jest z bionanocelulozy (BNC) wytwarzanej drogą hodowli bakteryjnej w laboratorium firmy Bowil Biotech. To materiał, który cechuje się m.in. brakiem antygenowości, niezwykłą czystością chemiczną oraz gładką powierzchnią.


Badania in vitro bioprotezy zastawki przeprowadzono w laboratorium Zespołu Inżynierii Medycznej na zaprojektowanym i wykonanym w CTO S.A. stanowisku do testowania zastawek serca.